جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

محل برگزاری
دپارتمان
گروه

دپارتمان مد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره های کوتاه مدت

نام دوره سرفصل ها کد دوره گروه دوره دپارتمان طول دوره روز برگزاری تاریخ پیش بینی محل برگزاری شهریه
پیشرفته AVR 43370 الکترونیک و مخابرات برق و الکترونیک 30 چهارشنبه 17:0-21:0 1399/07/30 کرج-آزادگان 8,660,000 ریال انتخاب
اتوکد الکتریکال 156711 اتوماسیون صنعتی برق و الکترونیک 40 پنجشنبه 17:0-21:0 1399/07/24 کرج-آزادگان 10,000,000 ریال انتخاب
اسکیس و راندو -old 156716 نقشه کشی و مدلسازی هنر و معماری 50 روزهای زوج 9:0-13:0 1399/07/12 کرج-آزادگان 12,000,000 ریال انتخاب
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2015:ISO 9001 177628 مدیریت مدیریت 16 پنجشنبه 17:0-21:0 1399/07/24 کرج-آزادگان 7,170,000 ریال انتخاب
(MTCRE(MikroTik Certified Routing Engineer 177746 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 24 پنجشنبه 9:0-17:0جمعه 9:0-17:0 1399/07/10 کرج-آزادگان 7,600,000 ریال انتخاب
Programming With Python(پسران) 177893 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 60 یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1399/07/22 کرج-آزادگان 11,500,000 ریال انتخاب
مدیریت فروش و رفتار با مشتری 187974 مدیریت مدیریت 36 جمعه 9:0-13:0 1399/08/09 کرج-آزادگان 9,867,000 ریال انتخاب
آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP 218460 مدیریت مدیریت 45 جمعه 9:0-13:0 1399/07/11 کرج-آزادگان 13,800,000 ریال انتخاب
Adobe Illustrator(پسران) 218470 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 40 یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1399/07/20 کرج-آزادگان 6,800,000 ریال انتخاب
نرم افزار Carrier 218492 مکانیک، تاسیسات فنی و مهندسی 36 پنجشنبه 13:0-17:0 1399/07/24 کرج-آزادگان 9,000,000 ریال انتخاب