جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

محل برگزاری
دپارتمان
گروه

دپارتمان مد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره های کوتاه مدت

نام دوره سرفصل ها کد دوره گروه دوره دپارتمان طول دوره روز برگزاری تاریخ پیش بینی محل برگزاری شهریه
پیشرفته AVR 43370 الکترونیک و مخابرات برق و الکترونیک 30 چهارشنبه 17:0-21:0 1399/10/10 کرج-آزادگان 8,660,000 ریال انتخاب
(MTCRE(MikroTik Certified Routing Engineer 177746 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 24 پنجشنبه 9:0-17:0جمعه 9:0-17:0 1399/10/04 کرج-آزادگان 7,600,000 ریال انتخاب
Programming With Python(پسران) 177893 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 60 یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1399/10/16 کرج-آزادگان 15,000,000 ریال انتخاب
Adobe Illustrator(پسران) 218470 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 40 یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1399/10/09 کرج-آزادگان 7,480,000 ریال انتخاب
نرم افزار Carrier 218492 مکانیک، تاسیسات فنی و مهندسی 36 پنجشنبه 13:0-17:0 1399/09/27 کرج-آزادگان 9,000,000 ریال انتخاب
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 218498 مدیریت مدیریت 8 جمعه 9:0-13:0 1399/09/14 کرج-آزادگان 1,800,000 ریال انتخاب
Pre-Intermediate3 (N) 218752 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 34 جمعه 9:0-14:0 1399/09/21 کرج-آزادگان 3,200,000 ریال انتخاب
Pre-Intermediate4 (N) 218753 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 34 جمعه 9:0-14:0 1399/11/24 کرج-آزادگان 3,200,000 ریال انتخاب
(MTCWE (MikroTik Certified Wireless Engineer 228897 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 24 پنجشنبه 17:0-21:0جمعه 13:0-17:0 1399/10/04 کرج-آزادگان 8,500,000 ریال انتخاب
مدیریت بازاریابی دیجیتال 259881 مدیریت مدیریت 50 پنجشنبه 17:0-21:0جمعه 17:0-21:0 1399/09/13 کرج-آزادگان 19,500,000 ریال انتخاب