پرتال ارتباطی دانشجویان و اساتید

کاربر گرامی خوش آمدید

اعلام نمرات

جستجو

لیست دروس اعلام شده

دپارتمان مالی و حسابداری

عنوان درسنام مدرسروز برگزاری دورهساعت اجرای دورهتاریخ برگزاری آزمونتاریخ ثبت نمره
آشنایی با نرم افزار حسابداریاقای رحیمیدوشنبه - پنج شنبه17:00-20:301393-05-191393-06-09
اصول حسابداری 1(مالی 1)رضا ملک پورشنبه - چهارشنبه17:00-21:001393-06-091393-06-09
حسابداری حقوق و دستمزداقای بهروجسه شنبه17:00-21:001393-03-131393-06-09
قوانین کاربری در حسابداریعلی شاهیشنبه - چهارشنبه17:00-21:001393-06-041393-06-04
قوانین کاربری در حسابداریعلی شاهیشنبه - چهارشنبه17:00-20:301393-06-041393-06-04
قوانین کاربری در حسابداریعلی شاهییکشنبه19:00-21:001393-06-041393-06-04
قوانین کاربری در حسابداریعلی شاهییکشنبه19:00-21:001393-06-041393-06-04