جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

دپارتمان
گروه
محل برگزاری

دپارتمان مد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره های کوتاه مدت

نام دوره سرفصل ها کد دوره گروه دوره دپارتمان طول دوره روز برگزاری تاریخ پیش بینی محل برگزاری شهریه
CCNP 273099 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 160 ساعت یکشنبه 17:0-21:0سه شنبه 17:0-21:0 1401/05/09 کرج-آزادگان 75,900,000 ریال انتخاب
Indesign - مجازی 273719 هنر (مجازی) آموزشهای مجازی (عمومی) 30 ساعت یکشنبه 19:0-21:0سه شنبه 19:0-21:0 1401/04/21 مجازی 11,500,000 ریال انتخاب
MS Project 273854 صنایع، ریاضی و آمار،نفت وگاز فنی و مهندسی 45 ساعت پنجشنبه 9:0-13:0 1401/05/13 فردیس 23,000,000 ریال انتخاب
Elementary2(N) 273995 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 34 ساعت جمعه 9:0-14:0 1401/07/01 کرج-آزادگان 4,180,000 ریال انتخاب
Elementary3(N) 273996 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 34 ساعت جمعه 9:0-14:0 1401/09/11 کرج-آزادگان 4,180,000 ریال انتخاب
Elementary4(N) 273997 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 34 ساعت جمعه 9:0-14:0 1401/11/14 کرج-آزادگان 4,180,000 ریال انتخاب
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2015:ISO 9001 274025 مدیریت مدیریت 24 ساعت جمعه 9:0-13:0 1401/04/17 کرج-آزادگان 20,000,000 ریال انتخاب
ِِDBA(مدیریت راهبردی کسب و کار) 274027 مدیریت مدیریت 320 ساعت پنجشنبه 15:0-19:0جمعه 9:0-13:0 1401/04/24 کرج-آزادگان 185,000,000 ریال انتخاب
Adobe Illustrator - مجازی 274333 هنر (مجازی) آموزشهای مجازی (عمومی) 40 ساعت روزهای زوج 17:0-20:0 1401/04/22 مجازی 12,620,000 ریال انتخاب
MBA(دوره جامع مدیریت کسب و کار) 274638 مدیریت مدیریت 326 ساعت پنجشنبه 15:0-19:0جمعه 9:0-13:0 1401/04/17 کرج-آزادگان 164,000,000 ریال انتخاب