جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

دپارتمان
گروه
محل برگزاری

دپارتمان مد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره های کوتاه مدت

نام دوره سرفصل ها کد دوره گروه دوره دپارتمان طول دوره روز برگزاری تاریخ پیش بینی محل برگزاری شهریه
طراحی مکانیکی به کمک Catia I 260659 مکانیک، تاسیسات فنی و مهندسی 50 ساعت شنبه 17:0-21:0چهارشنبه 17:0-21:0 1400/10/01 فردیس 12,500,000 ریال انتخاب
مقدماتی ABAQUS 261256 مکانیک، تاسیسات فنی و مهندسی 45 ساعت پنجشنبه 9:0-13:0 1400/10/09 کرج-آزادگان 12,500,000 ریال انتخاب
نرم افزار EPLAN 261447 اتوماسیون صنعتی برق و الکترونیک 30 ساعت دو شنبه 17:0-21:0 1400/10/13 کرج-آزادگان 12,000,000 ریال انتخاب
Elementary2(N) 261691 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 22 ساعت روزهای زوج 17:0-19:0 1400/09/08 کرج-آزادگان 3,480,000 ریال انتخاب
Elementary3(N) 261692 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 22 ساعت روزهای زوج 17:0-19:0 1400/10/11 کرج-آزادگان 3,480,000 ریال انتخاب
Elementary4(N) 261693 گروه زبان انگلیسی زبانهای خارجی 22 ساعت روزهای زوج 17:0-19:0 1400/11/13 کرج-آزادگان 3,480,000 ریال انتخاب
Post production R 272136 نقشه کشی و مدلسازی هنر و معماری 30 ساعت یکشنبه 13:0-17:0سه شنبه 13:0-17:0 1400/10/19 کرج-آزادگان 10,770,000 ریال انتخاب
اتوکد دوبعدی - مجازی 272245 هنر (مجازی) آموزشهای مجازی (عمومی) 60 ساعت روزهای زوج 19:0-21:0 1400/09/20 مجازی 17,600,000 ریال انتخاب
رباتیک متوسط(پسران) 272937 رباتیک -ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 25 ساعت پنجشنبه 11:0-13:0 1400/09/25 کرج-آزادگان 3,990,000 ریال انتخاب
CCNP 273099 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 160 ساعت یکشنبه 17:0-21:0سه شنبه 17:0-21:0 1400/10/19 کرج-آزادگان 58,240,000 ریال انتخاب