جهت مشاهده تقویم ها و ثبت نام اینترنتی، پس از انتخاب محل اجرای دوره و دپارتمان مربوطه از طریق لیست ذیل روی گزینه نمایش کلیک نمایید.

دپارتمان
گروه
محل برگزاری

دپارتمان مد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره های کوتاه مدت

نام دوره سرفصل ها کد دوره گروه دوره دپارتمان طول دوره روز برگزاری تاریخ پیش بینی محل برگزاری شهریه
(MTCRE(MikroTik Certified Routing Engineer 177746 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 24 ساعت پنجشنبه 9:0-17:0جمعه 9:0-17:0 1400/03/20 کرج-آزادگان 9,120,000 ریال انتخاب
مقدماتیProgramming With Python(پسران) 177893 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 60 ساعت یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1400/03/23 کرج-آزادگان 15,000,000 ریال انتخاب
عکاسی دیجیتال(پسران) N 177907 هنر و عکاسی - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 110 ساعت یکشنبه 13:0-17:0سه شنبه 13:0-17:0 1400/03/25 کرج-آزادگان 29,200,000 ریال انتخاب
Adobe Illustrator(پسران) 218470 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 40 ساعت یکشنبه 15:0-17:0سه شنبه 15:0-17:0 1400/03/25 کرج-آزادگان 9,350,000 ریال انتخاب
(MTCWE (MikroTik Certified Wireless Engineer 228897 شبکه و امنیت شبکه دپارتمان ICT 24 ساعت پنجشنبه 17:0-21:0جمعه 13:0-17:0 1400/03/20 کرج-آزادگان 10,200,000 ریال انتخاب
فتوشاپ نسخه CC2017 مقدماتی تا پیشرفته (پسران) 260511 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 60 ساعت روزهای فرد 15:0-17:0 1400/03/27 کرج-آزادگان 14,100,000 ریال انتخاب
عکاسی دیجیتال(دختران) N 260548 هنر و عکاسی - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 110 ساعت یکشنبه 9:0-13:0سه شنبه 9:0-13:0 1400/03/25 کرج-آزادگان 29,200,000 ریال انتخاب
فتوشاپ نسخه CC2017 مقدماتی تا پیشرفته (دختران) 260599 کامپیوتر - ویژه دانش آموزان آموزش مهارتهای دانش آموزی 60 ساعت روزهای زوج 15:0-17:0 1400/03/24 کرج-آزادگان 14,100,000 ریال انتخاب
طراحی مکانیکی به کمک Catia I 260659 مکانیک، تاسیسات فنی و مهندسی 50 ساعت شنبه 17:0-21:0چهارشنبه 17:0-21:0 1400/03/08 فردیس 12,500,000 ریال انتخاب
اصول و طراحی سیستم های لوله کشی Piping 260720 صنایع، ریاضی و آمار،نفت وگاز فنی و مهندسی 40 ساعت پنجشنبه 13:0-17:0جمعه 13:0-17:0 1400/03/13 کرج-آزادگان 11,000,000 ریال انتخاب